Grospol uzyskuje certyfikat ISO 14001:2015 potwierdzający zaawansowany System Zarządzania Środowiskowego

09.01.2024

Z dumą ogłaszamy uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001:2015. Ten prestiżowy certyfikat świadczy o zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój oraz skutecznym zarządzaniu wpływem naszej działalności na środowisko naturalne.

Norma ISO 14001:2015 jest potwierdzeniem, że Grospol podejmuje świadome kroki w celu minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie, dbając o harmonię między działalnością a ochroną środowiska.

To osiągnięcie potwierdza, że Grospol nie tylko wdraża innowacyjne rozwiązania produktowe, ale również jest zobowiązane do długofalowego wpływu na planetę. Certyfikat ISO 14001:2015 to dowód na to, że firma Grospol jest gotowa sprostać najwyższym standardom w zakresie ochrony środowiska.

Warto również podkreślić, że firma Grospol nieustannie dąży do doskonałości w obszarze zarządzania jakością, co zostało potwierdzone wcześniej uzyskanym certyfikatem ISO 9001:2015. Łącznie, to dwie normy ISO świadczące o zaawansowanym i kompleksowym Systemie Zarządzania, który jest fundamentem dla wszystkich działań Grospol.

Do góry